ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΡΙΜΗΝΑ - ΩΡΑΡΙΟ (Αρθρ. 3, Π.Δ. 201/1998)

    Οι σχολικές εργασίες για του εκπαιδευτικούς αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και λήγουν την 21η  Ιουνίου. Για τους μαθητές το σχολείο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και κλείνει στις 15  Ιουνίου.
    Το σχολικό έτος διακρίνεται, για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης και αξιολόγησης των μαθητών, σε τρία τρίμηνα:

Α' Τρίμηνο: 11 Σεπτεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου
Β' Τρίμηνο: 11 Δεκεμβρίου – 10 Μαρτίου   
Γ Τρίμηνο: 11 Μαρτίου – 15 Ιουνίου (λήξη μαθημάτων)

B. ΦΟΙΤΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ (Άρθρο 11, Π.Δ. 201/98) 

    Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Για το λόγο αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών/τριών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους.
•    Η φοίτηση των μαθητών/τριών, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα  Νομοθεσία.
•    Οι μαθητές/τριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.α.)
•    Η απουσία δικαιολογείται μόνον εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.α.) με γραπτή βεβαίωση του γονέα ή κηδεμόνα.
                                                                                                      

Γ. ΆΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

    Απαραίτητος κανονισμός είναι η αυστηρή τήρηση  της ώρας προσέλευσης   και της ώρας αποχώρησης  των παιδιών.
•    Η άφιξη των μαθητών/τριών το πρωί γίνεται από τις 7.30- 8.10 από την είσοδο του σχολείου.
•    Η έγκαιρη προσέλευση βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος/η από τον κηδεμόνα του/της κατά τη διάρκεια του 1ου  διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.
•    Οι ενήλικες συνοδεύουν τους/τις μαθητές/τριες μέχρι την πόρτα του σχολείου και αποχωρούν αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται  να εισέλθουν και να παραμείνουν στο σχολείο.
•    Οι συνεργασίες με τους/τις εκπαιδευτικούς γίνεται σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες που θα σας ανακοινωθούν από τους ιδίους.

                         

Δ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

•    Οι μαθητές/τριες δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί ο/η δάσκαλος/α της τάξης και η διευθύντρια του σχολείου.
•    Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς – κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
•    Η είσοδος του σχολείου παραμένει κλειδωμένη.
•    Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους/τις μαθητές/τριες κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου .

Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες (Άρθ. 13. Π.Δ. 201/98)

    Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σχολικού έργου και υπηρετούν διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος, γι αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε και οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογη κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. 
  

ΣΤ. ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1) Φυσικός κηδεμόνας του παιδιού είναι ο πατέρας του ή η μητέρα του. Κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας, εφόσον οι γονείς του παιδιού κατοικούν στην περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο. Σε περίπτωση απουσίας του φυσικού κηδεμόνα, αυτός ορίζει γραπτώς τον αντικαταστάτη του.
2)  Οι κηδεμόνες:
    α) Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται   κάτω από   την   κηδεμονία  τους,  παρακολουθούν  τα παιδιά με το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, εποπτεύουν και ελέγχουν την τακτική φοίτησή τους στο σχολείο και την επιμέλεια, τη συμπεριφορά και το ήθος τους. 
    β) Μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το/τη δάσκαλο/α της τάξης. Εκείνος/η ορίζει ημερομηνία και ώρα τακτικής συνάντησης και επικοινωνίας.
    γ) Διαβάζουν προσεχτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές/τριες (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
    δ) Ειδοποιούν αμέσως  τη  Διευθύντρια  για την αιτία τυχόν απουσίας των κηδεμονευομένων τους.
   ε) Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο/η δάσκαλο/α της τάξης και τη  Διευθύντρια  κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του/της μαθητή/τριας.
   στ) Κανένας μη εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί μαθητή/τρια στο χώρο του σχολείου. Για το θέμα αυτό υπάρχει σχετική νομοθεσία που προβλέπει αυστηρές ποινές. Στο σχολείο υπεύθυνοι για τη νομοθεσία, την επίπληξη και τον έπαινο είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το/τη δάσκαλο/α ή το διευθυντή του σχολείου οι οποίοι θα επιληφθούν του θέματος.
    ζ) Γενικότερα κανένας ενήλικος ή ανήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να πάρει άδεια από τη Διεύθυνση.
    η) Το τηλέφωνο του σχολείου είναι 2261029410  και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν όλα τα τηλέφωνα των μαθητών/τριών τους στο προσωπικό τους αρχείο γι αυτό παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.
   θ) Όλοι/ες οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν ένα μέσο γραπτής επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας (τετράδιο, μέρος τετραδίου, φάκελο, σημειωματάριο κ.λ.π)
    ι) Επιβάλλεται  οι κηδεμόνες  να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με το σχολείο για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς  και της επίδοσης των παιδιών και να μετέχουν στις συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων.
  

Ζ. Καθήκοντα παιδιών

Τα παιδιά  ως  βασικό  τους  καθήκον  έχουν  την  αφοσίωση  στο σχολικό έργο.
•    Φοιτούν ανελλιπώς στο σχολείο, συμμετέχουν ενεργά σε κάθε εκδήλωσή του και πειθαρχούν στους κανονισμούς.
•    Μελετούν συστηματικά, κάνουν την εργασία που τους ανατίθεται στο σπίτι και διατηρούν τα βιβλία και τα τετράδια τους καθαρά.
•    Δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό σε όλους τους συνανθρώπους τους, μικρούς και μεγάλους.
•    Είναι τίμιοι και ειλικρινείς στις σχέσεις τους και έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.
•    Κάθε μαθητής, εκτός από τη μάθηση και τις διάφορες γνώσεις, του πρέπει να αποκομίσει, οφείλει να καλλιεργήσει την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την αισιοδοξία, την εργατικότητα, την ευθύνη, την εντιμότητα, την υπακοή, την φιλαλήθεια, τη μετριοπάθεια, την κοινωνικότητα, την αποφασιστικότητα, τον αλτρουισμό και τις άλλες αρετές της ζωής.
                                            

Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

    Η καλή συμπεριφορά είναι στολίδι στον άνθρωπο. Δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μιας χώρας. Η πειθαρχία είναι αναγκαία σε κάθε οργανωμένο σύνολο, είτε είναι κράτος, είτε είναι οικογένεια, είτε σχολείο, για να μπορέσει να επιτύχει τους σκοπούς του.
   

    1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο μαθητής:
•    Είναι ευγενικός με όλους, ήρεμος και υπεύθυνος.
•    Σέβεται τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
•    Σέβεται το συμμαθητή του, όπως θα ήθελε και αυτός να τον σέβονται οι άλλοι.
•    Δεν λέει φράσεις που μειώνουν το συμμαθητή του.
•    Δεν φωνάζει, ούτε βρίζει και δεν χτυπά άλλα παιδιά.
•    Σέβεται το βοηθητικό προσωπικό και εκτιμά τον κόπο τους.
•    Ζητά συγνώμη και λέει σας παρακαλώ, όταν θέλει να ρωτήσει κάτι και ευχαριστώ, όταν του απαντήσουν.
•    Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη σχετική νομοθεσία δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
•    Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα.
•    Η οικονομία στο ρεύμα, στο νερό, στο σαπούνι, το χαρτί είναι επιβεβλημένη στις δύσκολες μέρες που περνά η χώρα μας. 

    2. ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος κάθε μαθητής/τρια:
•    Παρακολουθεί με προσοχή τη διδασκαλία και  επιτελεί εργασίες που του ανατίθενται.
•    Μιλά αφού πρώτα πάρει άδεια.
•    Ακούει χωρίς να διακόπτει το συμμαθητή του.
•    Σηκώνει το χέρι του, όταν έχει απορίες ή θέλει να πει  την άποψη του, και ζητά με ευγένεια εξηγήσεις.
•    Σέβεται τη σχολική περιουσία.
•    Διατηρεί   το   θρανίο   του   καθαρό,   δεν   γράφει   ούτε  χαράσσει οτιδήποτε σε αυτό ούτε στους  πίνακες. 

    3. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ

•    Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Οι αίθουσες κλειδώνουν με ευθύνη των εκπαιδευτικών και τα παράθυρα ανοίγουν για να αερίζεται ο χώρος. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ο χώρος παραμονής των μαθητών/τριών. Κανένας/καμία μαθητής/τρια και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος/η του/της και δε χρησιμοποιεί τα κλειδιά της αίθουσας.
•    Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές/τριες ξεκουράζονται ή παίζουν και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε προκαθορισμένες θέσεις στο προαύλιο.
•    Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/τριες συντάσσονται στο προαύλιο ανά τμήμα, όπως και στην πρωινή προσευχή, και περιμένουν τον εκπαιδευτικό να τους συνοδέψει στην τάξη. Σε καμία περίπτωση δεν ανεβαίνουν μόνοι τους και χωρίς επίβλεψη. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.
•    Δεν τρέχουν άσκοπα και δεν σπρώχνουν, ούτε φωνάζουν.
•    Δείχνουν   αυτοσυγκράτηση   και   δε   χρησιμοποιούν   απρεπείς λέξεις, έστω κι αν προκληθούν.
•    Δεν παίζουν μπάλα.
•    Σέβονται και προστατεύουν την σχολική περιουσία.
•    Διατηρούν το σχολείο καθαρό.

Θ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

    Στο σχολείο περνούμε πολλές ώρες καθημερινά και πρέπει να το αγαπούμε και να το φροντίζουμε, όπως το σπίτι μας. Εξάλλου η εμφάνιση και γενικά η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε αντανακλά το επίπεδο του πολιτισμού μας. Η καθαριότητα των σχολικών χώρων είναι ευθύνη όλων μας κυρίως για λόγους υγείας.
    Οι μαθητές φροντίζουν, ώστε ο σχολικός χώρος (αυλή, διάδρομοι, τάξεις, τουαλέτες κ.τ.λ.) να είναι πάντοτε καθαρός. Δεν ρίχνουν άχρηστα όπου τύχει, αλλά χρησιμοποιούν τους ειδικούς κάδους για τα απορρίμματα. Διατηρούν το χώρο κάτω από το θρανίο καθαρό. Δε γράφουν και δεν χαράσσουν πάνω στα θρανία ή τις καρέκλες, τους πίνακες ή τους τοίχους. Διατηρούν τις κουρτίνες καθαρές.

                       

Ι. ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

    Η ατομική καθαριότητα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Αυτή είναι δείγμα πολιτισμού και κάνει το άτομο ευπαρουσίαστο. Ιδιαίτερη προσοχή και τακτικός έλεγχος των μαλλιών για ψείρες είναι αναγκαία και δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος από το παράσιτο αυτό.
    Το ντύσιμο των μαθητών/τριών πρέπει να είναι ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

Κ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

    Στα πλαίσια την αξιοποίησης του διαδικτύου στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργήσαμε τη δική μας ιστοσελίδα. Ευελπιστούμε ότι η δημοσίευση εργασιών των μαθητών στο διαδίκτυο θα αποτελέσει γι΄ αυτούς κίνητρο βελτίωσης και πηγή χαράς και ικανοποίησης.  
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ"

Λ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

    Το σχολείο διαθέτει σχέδιο πολιτικής άμυνας, το οποίο και θα θέσει σε εφαρμογή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
(α) Σε περίπτωση σεισμού οι μαθητές:
•    αν βρίσκονται στην αυλή απομακρύνονται από κτίρια, τοίχους, δέντρα, στύλους και ό,τι άλλο είναι δυνατό να πέσει και συγκεντρώνονται στο σημείο μπροστά απ' την "Εστία Μητέρα".
•    αν βρίσκονται στην τάξη, προφυλάσσονται κάτω από το θρανίο τους μέχρι τη λήξη της δόνησης.
(β) Σε περίπτωση που χρειάζεται να εκκενωθεί το σχολείο δίνεται το σύνθημα του συναγερμού, που είναι διακεκομμένα κτυπήματα του κουδουνιού, και οι μαθητές/τριες καθοδηγούμενοι από τον/τη δάσκαλο/α με τον οποίο έχουν μάθημα εκείνη την ώρα:
•    ακολουθούν την προκαθορισμένη διαδρομή
•    συγκεντρώνονται στους καθορισμένους χώρους
•    διατηρούν τη ψυχραιμία τους
•    δεν φωνάζουν και δε σπρώχνουν
•   παραμένουν στο χώρο συγκέντρωσης, μέχρι να δοθεί το σύνθημα για τη λήξη του συναγερμού, που είναι ένα συνεχές κτύπημα του κουδουνιού
    Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι γονείς θα μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον καθορισμένο χώρο.

Μ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1) Ερχόμαστε το πρωί σχολείο γύρω στις 8.00 π.μ.
2) Ερχόμαστε στο σχολείο πάντα καθαροί και προσπαθούμε να μείνουμε καθαροί όλη μέρα.
3) Φέρνουμε μαζί μας μόνο τα βιβλία και τα τετράδια των μαθημάτων της ημέρας.
4) Βγάζουμε στο θρανίο τα βιβλία του επόμενου μαθήματος πριν φύγουμε από την τάξη.
5) Δεν ενοχλούμε στην τάξη. Σεβόμαστε την ησυχία, το μάθημα και τα δικαιώματα των συμμαθητών μας.
6) Δε διακόπτουμε το μάθημα με αταξίες.
7) Μιλούμε μόνο όταν μας δώσουν το λόγο.
8) Αποφεύγουμε τις άσκοπες φωνές και το θόρυβο.
9) Είμαστε αγαπημένοι και βοηθά ο ένας τον άλλο.
10) Υπακούμε και σεβόμαστε τους δασκάλους μας.
11) Αν για μερικά λεπτά χρειαστεί να μείνουμε μόνοι στην τάξη, εργαζόμαστε φρόνιμα και σιωπηλά, όπως θα κάναμε αν βρισκόταν ο δάσκαλος στην τάξη.
12) Τα διαλείμματα βγαίνουμε όλοι έξω από την τάξη.
13) Ποτέ δεν τρέχουμε στους διαδρόμους.
14) Ρίχνουμε τα χαρτιά στους κάδους απορριμμάτων.
15) Δε σκαρφαλώνουμε σε δέντρα, κάγκελα ή τοίχους, γιατί μπορεί να χτυπήσουμε.
16) Πίνουμε νερό και πηγαίνουμε στην τουαλέτα το διάλειμμα και όχι όταν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα. 
17) Τα διαλείμματα έχουμε καλή συμπεριφορά και εφαρμόζουμε τους κανονισμούς, τις συμβουλές και τις υποδείξεις των δασκάλων μας. 
18) Ανακυκλώνουμε τις πλαστικές μπουκάλες νερού.
19) Δε φεύγουμε από την αυλή του σχολείου προτού χτυπήσει το κουδούνι για να σχολάσουμε.

    
    Ο Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς γράφτηκε με την ενεργή συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας. Τα παιδιά του σχολείου καλούνται να τηρούν και να σέβονται όλους τους κανονισμούς του  Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς.


         Η Διευθύντρια                                                        Ο Σύλλογος  Διδασκόντων

Σχόλια