ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για το εγχείρημά του με τις αναμνηστκές φωτογραφίες, ένα ενθύμιο που πρέπει να υπάρχει στη φωτογραφική συλλογή κάθε παιδιού! 

Είναι αλήθεια πως τέτοιου είδους φωτογραφίες αποτελούν κειμήλια όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς με το πέρασμα των χρόνων.... 

Σχόλια