ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ"

    Στα πλαίσια του προγράμματος "Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης", οι μαθητές και η δασκάλα της Δ' τάξης του σχολείου μας Ανδρέου Βασιλική συνεργάστηκαν με τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου Λιβαδειάς και υλοποίησαν ποικίλες ενδιαφέρουσες βιωματικές δραστηριότητες.

    Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης τους, της αυτοαντίληψής τους, καθώς και δεξιοτήτων αντιμετώπισης φαινομένων θυμού κ επιθετικότητας. 

     Ευχαριστούμε εγκάρδια τους εκπαιδευτικούς του Ειδικού Σχολείου Λιβαδειάς για τη ζεστή φιλοξενία τους! Η συνεργασία μας ήταν πολύτιμη και μας βοήθησε να προσεγγίσουμε το θέμα περισσότερο ουσιαστικά.

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 


 


 

Σχόλια