Ημέρα Αποταμίευσης


Στις 26 Οκτωβρίου δεχτήκαμε με χαρά στο σχολείο μας τον υπεύθυνο από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ο οποίος εξήγησε την σημασία της αποταμίευσης στα παιδιά της Ε και Στ τάξης και στη συνέχεια μοίραστηκαν κουμπαράδες στα παιδιά.

Σχόλια