ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά! Μέσα από τα λαμπερά μάτια
των παιδιών θα πάρουμε τη δύναμη, το όραμα και την έμπνευση
για άλλη μια δημιουργική χρονιά. Η αγαστή συνεργασία με τους
γονείς των μαθητών μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε το
ωφέλιμο και όμορφο ταξίδι της γνώσης και της μάθησης.

Σχόλια