ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί  Γονείς και Κηδεμόνες ,

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας θα υλοποιήσουμε τη  νέα δράση , σύμφωνα  με την αριθμ. Φ.7/219218/Δ1/ 13-12 2017  εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα : « Η τσάντα στο σχολείο »
      Η δράση αυτή υλοποιείται σε όλα τα Δημόσια Δημοτικά  Σχολεία της χώρας από τον Ιανουάριο του 2018 ως τη λήξη του σχολικού έτους και μετέπειτα από την έναρξη κάθε διδακτικού έτους ως τη λήξη του.
     Έχει σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά  τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής  και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.
     Μετά από συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με την Πράξη  18η /11-01-2018 , θα κρατείται η τσάντα στο σχολείο τις παρακάτω ημερομηνίες :  
                           1) Παρασκευή  26  Ιανουαρίου     ( ΣΚ 27-28/1 )
                           2) Παρασκευή  23 Φεβρουαρίου   ( ΣΚ 24-25/2 )
                           3)  Παρασκευή  16  Μαρτίου      ( ΣΚ 17-18/3 )
                   4)  Παρασκευή  27 Απριλίου      ( ΣΚ 28-29/4)
                           5)  Παρασκευή   25 Μαΐου        ( ΣΚ 26-27/5 )
                           6)  Παρασκευή   8  Ιουνίου        ( ΣΚ 9-10/6 )
   Ο  εκπαιδευτικός κάθε τάξης θα ενημερώνει τους μαθητές του  πριν τη δράση για τις ενδεχόμενες προσαρμογές  στη σχολική καθημερινότητα .

                      Ευχαριστούμε για την εκ των προτέρων  συνεργασία  σας. 


                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Σχόλια