Πρόγραμμα eTwinning 2017-2018 "Γίνομαι ξεναγός στην πόλη μου"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-TWINNING 2017-2018
«Γίνομαι Ξεναγός της Πόλης μου »
« Let s be city guides »
Στο σχολείο μας ανάμεσα στα πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιείται είναι και
το παραπάνω. Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τον τόπο
τους. Η προσέγγιση αυτή θα γίνει βιωματικά, αφού τα παιδιά θα μάθουν για την
ιστορία και τα αξιοθέατα του τόπου τους διαβάζοντας και ψάχνοντας πληροφορίες,
κάνοντας εκδρομές στα σημεία που αξίζει να δουν από κοντά ή και ζωγραφίζοντας τα
όσα τους άρεσαν . Τέλος, η αλληλεπίδραση και με άλλες ομάδες από άλλα μέρη, θα
τους δώσει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους περαιτέρω για άλλα
μέρη.

Σχόλια