ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων συμμετέχουν στα παιχνίδια της Ανακύκλωσης!!

 

Σχόλια